חלוקת הערכות

15.5 יום רביעי
16:00-20:00
חלוקת הערכות תתקיים במתחם מבנה באר שבע בסמוך לחנות סאקוני.
קפה בחינם באיזור חלוקת הערכות לכל הנרשמים.

16.5 יום חמישי (יום המרוץ)
חלוקת הערכות באיזור נקודות הזינוק "אמפי מיתר"

ניתן להירשם גם בימי חלוקת הערכות