מקצים ומחירים

מקצים:
10 ק"מ / 5 ק"מ / 2 ק"מ / 400מ'

10 ק"מ – מגיל 15
הרשמה מוקדמת 90 ₪
הרשמה מאוחרת 110 ₪

5 ק"מ – מגיל 14
הרשמה מוקדמת 90 ₪
הרשמה מאוחרת 110 ₪

2 ק"מ – כל הגילאים
הרשמה מוקדמת 50 ₪
הרשמה מאוחרת 70 ₪

400 מ' – כל הגילאים
הרשמה מוקדמת 50 ₪
הרשמה מאוחרת 70 ₪

13.5 סיום הרשמה
3.5 – הרשמה מאוחרת מ 00:00 עד 11.5 בשעה 23:59
2.5 עד שעה 23:59 הרשמה מוקדמת