קטגוריות ופרסים

פרסים לפי קטגוריות למקצה 5/10 ק"מ

 נשים גברים
עד 19נערותעד 19נוער
כללינשיםכלליגברים
20-39נשים20-39גברים
40-49נשים40-49גברים
50-59נשים50-59גברים
60+נשים60-69גברים
  70+גברים

 

פרסים לפי קטגוריה למקצה 2 ק"מ-עד גיל 16

 

8-10ילדות8-10ילדים
11-13ילדות11-13ילדים
14-16נערות14-16נערים

 

 

 

פרסים לפי קטגוריה למקצה 400 מטר-עד גיל 7

 

כלליבנים
כלליבנות

 

 

דגשים כלליים

*שנת הלידה היא הקובעת.

*הקטגוריות עשויות להשתנות לקראת המרוץ עקב מס' הנרשמים לכל קטגוריה.

*גביעים יחולקו בהתאם לקטגוריות המפורסמות בכל מקצה.

*שלושת המקומות הראשונים בכל קטגוריה יקבלו גביע.

* מינימום 5 משתתפים לקטגוריה.

* ההשתתפות במקצה 10 ק"מ מגיל 13 ומעלה בלבד.